تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هیاهو» ثبت شده است

hayaho.jpg

خدایا؛

در هــیاهـوى زندگى دریــافتم چه دویـدن هایى که فقـط پـاهایم را از مــن گرفت ...

در حـالى که گویـى ایـستاده بودم ...

چه غصه هـایی که فقط سپیـدى موهـایم را حاصل شد ...

در حالـیکه غـصه ى کودکــانه اى بیش نبود ...

دریـافتم من باید تلاش کنم و قـدم بردارم ...

ولـى در ادامه ...

اگـر تو بخواهــى میشود ... و اگـر نه، نمیشود...

به همـین سادگى و زیـبایى ... بانو اناری ۹۵-۴-۱۴ ۱۱ ۵ ۲۱۶

بانو اناری ۹۵-۴-۱۴ ۱۱ ۵ ۲۱۶