توبه__1.jpg

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
برای من مگری و مگو دریغ دریغ
به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد


پیامبر خدا ( صلی الله علیه و آله ) فرمودند: هیچ چیز نزد خدای تعالی محبوبتر از جوان توبه گر نیست و هیچ چیز نزد خدای تعالی منفور تر از پیر پایدار بر گناهانش نمی باشد. (1)
به راستی وقتی به احادیث اهل بیت عصمت و طهارت در باره ی توبه در سنین جوانی می نگریم، در می یابیم که خداوند برای جوان توبه کننده، آغوشی ویژه و خاص بازنموده است.
- خدای تعالی بوجود جوان عبادت پیشه، بر فرشتگان می نازد و می فرماید: بنگرید این بنده ی مرا! به خاطر من از شهوت خویش دست کشیده است.(2)

- اگر خداوند دوست دارد که انسان در جوانی کسب تقوا کند و با ارتکاب گناه، در همان سنین توبه کند، به این دلیل می باشد که گرفتار مصیبت های گناه نشده، از هدف اصلی خلقت باز نماند، انسان شایستگی خلیفه ی خدا شدن و ملبس به صفات الهی شدن و رسیدن به کمال نهایی را دارد و این حاصل نمی شود مگر اینکه از گناه دوری کرده و در میادین امتحان، دست رد بر سینه ی شیطان و نفس بزند .
ای عزیز بدان که بهترین زمان برای کسب صفات حمیده و ترک اوصاف رذیله، سنین جوانی است؛ لذا شیطان بیشترین تلاش خود را برای به انحراف کشیدن انسانها در این سنین می کند. میانسالی و پیری سنین بهره بردن از زحمات انسان در جوانی است. مانند کشاورزی که در زمان قدرت و در وقت مناسب به کاشت محصول پرداخته و ازآن مراقبت می کند. الهی به ما و جوانان ما لذت ترک گناه و انس با خودت را بچشان!

-----------------------------------------------------------------------------------------
(1) میزان الحکمه / ج 6 / ص 2651
(2) میزان الحکمه / ج 6 / ص 2651
-----------------------------------------------------------------------------------------

متن بالا توسط آقای محمدرضا نوشته و برای ما ارسال شده است. از ایشون تشکر میکنیم.